مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

فرش 700 شانه طرح لوکس گردویی

150,000 تومان2,790,000 تومان

فرش هفتصد شانه طرح لوکس گردویی:
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش 700 شانه طرح باغ معلق گردویی

150,000 تومان2,790,000 تومان

فرش هفتصد شانه طرح باغ معلق گردویی :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش 700 شانه طرح پانیذ گردویی

150,000 تومان2,790,000 تومان

فرش هفتصد شانه طرح پانیذ گردویی :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش 700 شانه طرح ناردون گردویی

150,000 تومان2,790,000 تومان

فرش هفتصد شانه طرح ناردون گردویی :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش 700 شانه طرح ایلیا گردویی

150,000 تومان2,790,000 تومان

فرش هفتصد شانه طرح ایلیا گردویی :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش 700 شانه طرح هالیدی گردویی

150,000 تومان2,790,000 تومان

فرش هفتصد شانه طرح هالیدی گردویی :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده