اطلاعات ارسال کالا

شما می توانید تا قبل از دریافت، سفارش خود را لغو نمایید. کافی است با یکی از شماره های پشتیبانی ما تماس بگبرید.
اگر سفارش لغو شده،ارسال شده باشد؛ لطفاً کالا را از مأمور پست یا واحد «حمل و نقل مرکز فرش ایرانیان » تحویل نگرفته و از دریافت امتناع نمایید. اگر به هر دلیلی کالا را تحویل گرفتید، خواهشمندیم شرایط بازگشت کالا را مطالعه نمایید.

زمانی که کالا توسط چاپار ارسال می شود، جهت تحویل مأمور چاپار ۱ بار درب منزل مشتری مراجعه می نماید، در صورت عدم حضور مشتری، کالا به مرکز چاپار شهر مورد نظر برگشت می خورد و مشتری تا ۲ روز مهلت دارد تا به مرکز چاپار مراجعه و سفارش خود را تحویل گیرد. در غیر این صورت سفارش به انبار بر می گردد.

اطلاعات پرداخت

در صورت نیاز به عودت وجه پس از تایید کالا توسط مرکز فرش ایرانیان، مبلغ سفارش طی ۳ روز کاری بازپرداخت می شود.
سفارشاتی که به «صورت آنلاین» پرداخت شده باشند به صورت خودکار به شماره کارتی که مبلغ سفارش را پرداخت نموده اید، واریز می گردد. سفارشات «پرداخت در محل» نیز به شماره حسابی که در فرم بازگشت کالا از سمت مشتری نوشته شده است، عودت داده می شود.

در حال حاضر سفارشات بالای 500 هزار تومان به صورت رایگان به سراسر ایران ارسال می گردد. در صورت شامل شدن هزینه، مبلغ آن در مرحله سوم ثبت سفارش نمایش داده می شود.

اگر به هر دلیلی اثبات شود که اشتباه از جانب مرکز فرش ایرانیان بوده، هزینۀ حمل کالای بازگشتی به شما بازپرداخت خواهد شد.
برای سفارشات شهرستان مبنای پرداخت هزینه، «برچسب الصاقی پست» بر روی جعبه می باشد. برای سفارشات کاشان نیز مراحل مربوطه از طریق واحد «حمل و نقل مرکز فرش ایرانیان» انجام می گیرد.