فرش سرمه ای

نمایش 1–20 از 41 نتیجه

نمایش 9 24 36

فرش طرح باغ ارم سرمه ای 1000 شانه

(دیدگاه 4 کاربر)
950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش هزار شانه طرح باغ ارم سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح یاشار سرمه ای 1000 شانه

(دیدگاه 2 کاربر)
950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش هزار شانه طرح یاشار سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح نسترن سرمه ای ۱۰۰۰ شانه

(دیدگاه 1 کاربر)
950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش هزار شانه طرح نسترن سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح الی سرمه ای 1000 شانه

950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش 1000 شانه طرح الی سرمه ای تراکم 3000 واقعی :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح تاج محل سرمه ای 1000 شانه

950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش هزار شانه طرح تاج محل سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش طرح جزیره سرمه ای 1000 شانه

950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش هزار شانه طرح جزیره سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش طرح نادیا سرمه ای 1000 شانه

950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش هزار شانه طرح نادیا سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش طرح برکه سرمه ای 1000 شانه

(دیدگاه 1 کاربر)
950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش ۱۰۰۰ شانه طرح بركه سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش طرح پانیذ سرمه ای 1000 شانه

(دیدگاه 1 کاربر)
950.000 تومان7.200.000 تومان

فرش هزار شانه طرح پانيذ سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش طرح مهتاب سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح مهتاب سرمه ای:
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح ناوک سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح ناوک سرمه ای:
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح ماهان سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح ماهان سرمه ای:
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح خشتی سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح خشتی سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح تبریزان سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح تبریزان سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح پرواز سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح پرواز سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح افشان هشت بهشت سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح افشان هشت بهشت سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح آرمان سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح آرمان سرمه ای:
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح آذین سرمه ای 1200 شانه گل برجسته

1.070.000 تومان8.490.000 تومان

فرش هزار و دویست شانه طرح آذین سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده
جنس نخ پود : پلی استر و پنبه

فرش طرح بیتا سرمه ای 700 شانه

250.000 تومان6.400.000 تومان

فرش هفتصد شانه طرح بیتا سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده

فرش طرح شهیاد سرمه ای 700 شانه

250.000 تومان6.400.000 تومان

فرش هفتصد شانه طرح شهیاد سرمه ای :
درجه کیفی: درجه یک ممتاز (+A)
جنس نخ خاب : 100 % اکرولیک هیت ست شده