عمومی

تفاوت فرش 700 شانه با 1000 شانه

تفاوت فرش 700 شانه با 1000 شانه

مواد اولیه:
تفاوت فرش ۷۰۰ شانه با ۱۰۰۰ شانه در فرش های 1000 شانه بدلیل ریز بافت تر شدن نسبت به فرش 700 شانه نمره نخ مصرفی بالاتر میرود.
نمره نخ فرش 700 شانه 18 سه لا بوده درحالیکه نمره نخ فرش 1000 شانه 27 و 30 سه لا میباشد.

تفاوت فرش 700 شانه با 1000 شانه

نوع بافت:
نوع بافت در 700  و 1000 شانه یکسان و از نوع هندلوک (دستباف گونه) میباشد.

تعداد گره:
در فرش 12 متری 700 شانه با تراکم 2550 تعداد 7.140.000 گره وجود دارد.
در فرش 12 متری 1000 شانه با تراکم 3000 تعداد 12.000.000 گره وجود دارد.

وزن فرش:
از آنجا که وزن استاندارد فرش برای هر 12 متری 41 الی 43 کیلوگرم است، وزن فرش در 700 شانه و 1000 شانه ثابت است.
خاب فرش:
در فرش 1000 شانه با ریزبافت تر شدن فرش تعداد پیکسل (گره) های آن افزایش پیدا میکند و از آنجا که وزن فرش در 700 و 1000 شانه ثابت است پس باید خاب آن کمتر شود. بطوریکه:
خاب فرش 700 شانه 1_+9 میلیمتر میباشد.
خاب فرش 1000 شانه 1_+8 میلیمتر میباشد.

قیمت:
عمده اختلاف قیمت فرش 700 و 1000 شانه در قیمت نخ مصرفی میباشد.
هرچه نخ مصرفی نازکتر باشد قیمت آن افزایش پیدا میکند.

حال خود متوجه شدید فرش 700 شانه بهتره یا 1000 شانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *